Pensioenwet

Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers.

Dit geldt natuurlijk voor het ouderdomspensioen. Maar ook overlijden en arbeidsongeschiktheid vormen hier een belangrijk onderdeel van.
Wij hebben besloten dit onderdeel van onze werkzaamheden elders onder te brengen.
Mutsaers Advies adviseert en begeleidt ondernemingen bij deze complexe materie.

Zij bieden de volgende diensten aan:

  • Analyse pensioenregeling op reĆ«le kosten, gewenste mogelijkheden en voorwaarden
  • Onderzoeken of deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is
  • Verlengingstraject of opstart van pensioenregeling
  • Presentaties over de pensioenregeling voor de medewerkers
  • Individuele voorlichtingsgesprekken
  • Beheer van verzekerde pensioenregelingen

Wilt u het pensioen voor uw werknemers goed regelen? En wilt u een compleet advies over deze complexe materie? Neem dan contact met hen op.