Nationale Hypotheekgarantie

De voordelen van NHG voor u op een rij

  1. Met NHG heeft u een lagere hypotheekrente.
  2. Veiligheid, het Waarborgfonds betaalt de restantschuld bij gedwongen verkoop en deze kan kwijtgescholden worden.
  3. Verantwoorde lening, een NHG lening wordt alleen verstrekt als u aan de inkomensnormen voldoet van het NIBUD. 
  4. Alle kosten die u maakt voor NHG zijn fiscaal aftrekbaar.
  5. De aankoop van uw nieuwe woning kunt u volledig financieren (inclusief kosten voor notaris, taxatie en dergelijke).

Wat is NHG?

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verstrekt de Nationale Hypotheek Garantie. NHG kunt u aanvragen wanneer u een hypotheek aangaat om een woning aan te kopen of wanneer u uw huidige woning wil verbouwen. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek aan de maatschappij die u het geld voor uw lening verstrekt.

Wanneer u een hypotheek aangaat dan maakt u samen met de geldverstrekkende maatschappij afspraken over de betaling van uw maandlast. Het kan echter wel eens voorkomen dat u het verschuldigde maandbedrag niet meer kunt voldoen aan de maatschappij. In zo'n geval kan het zijn dat u uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning niet genoeg is om het verschuldigde bedrag te voldoen aan de geldverstrekker en dat u een restschuld houdt.
Wanneer u uw lening heeft afgesloten met NHG zorgt het Waarborgfonds ervoor dat deze restantschuld aan de maatschappij wordt voldaan. Wanneer de gedwongen verkoop van uw woning nodig is zonder dat u daar schuld aan heeft, bijvoorbeeld als uw inkomen wegvalt of lager wordt doordat u arbeidsongeschikt raakt of uw baan kwijtraakt of als één van beide inkomens wegvalt door een scheiding, dan kan het Waarborgfonds u het verschuldigde bedrag kwijtschelden.
De restantschuld die zij voor u hebben voldaan hoeft u dan niet meer aan het Waarborgfonds terug te betalen. Een voorwaarde is dat u wel probeert om de restschuld zoveel mogelijk te beperken. Wanneer u bijvoorbeeld betalingsachterstanden heeft, dan dient u contact op te nemen met de bank om samen te bekijken hoe u deze kunt inhalen.

De kosten voor NHG zijn éénmalig over het hypotheekbedrag. Daar tegenover staat dat u een lagere hypotheekrente krijgt van de maatschappij doordat zij een garantie van terugbetaling van de lening krijgen, deze korting kan oplopen tot 0,6%.

Wanneer u uw hypotheek afsluit met NHG weet u zeker dat u nooit teveel leent. Het NIBUD heeft inkomensnormen opgesteld en volgens deze normen mag u een bepaald percentage van uw inkomen aan de maandlast besteden. Dit houdt in dat u voldoende financiële middelen overhoudt voor uw overige uitgaven. Een hypotheek met NHG voldoet altijd aan de inkomensnormen.