Onze werkwijze

Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van een beproefde werkwijze. Onze dienstverlening is onderverdeeld in vijf transparante onderdelen die op elkaar aansluiten, maar in principe los van elkaar staan.

Bepaal zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken:

Stap 1: Oriëntatie  

Het eerste uur is bedoeld om geheel vrijblijvend uw situatie te bekijken zodat wij kunnen aangeven hoe wij u verder van dienst kunnen zijn. U krijgt ook algemene informatie, zoals het ‘dienstverleningsdocument’ waarin precies beschreven staat welke diensten wij leveren, hoe wij worden beloond en de ook over de hoogte van onze beloning.

Stap 2: Inventariseren 

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook uw risicobereidheid. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprofiel op als basis voor een gedegen en passend advies.

Stap 3: Toepassen

Nadat we alles in beeld hebben gebracht, kiest u welke maatschappij of geldverstrekker het beste bij het gegeven advies past.

Stap 4: Bemiddelen

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wil afnemen, kunnen wij dat in zijn geheel voor u verzorgen.

Stap 5: Aanpassen en onderhouden

Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product heeft aangeschaft. Wij kunnen u bijvoorbeeld altijd adviseren/ bemiddelen over (eventuele) aanpassingen van uw producten wegens gewijzigde omstandigheden (B.v. verhuizing, wijziging van geldlening, echtscheiding of overlijden).