Car- Montageverzekering

Tijdens bouw-, verbouw-, installatie- en montageprojecten kan er schade ontstaan. Met een Construction All Risks (CAR)-verzekering of een Montageverzekering bent u verzekerd tegen deze schade. Alle betrokkenen bij het project zijn meeverzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

De Aflopende CAR-verzekering of Montageverzekering

Met de aflopende verzekering bent u verzekerd voor één project. Deze verzekering eindigt als de bouw of montage klaar is, tot en met het testen van de installaties. Verzekert u ook de onderhoudstermijn? Dan eindigt de verzekering na afloop van deze termijn.

De Doorlopende CAR-verzekering of Montageverzekering

De doorlopende CAR-verzekering of Montageverzekering is voor aannemers en opdrachtgevers die meer dan één project per jaar willen verzekeren. U hoeft dan niet steeds voor elk project apart een verzekering af te sluiten.

De combinatie van de doorlopende CAR-verzekering met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is mogelijk voor aannemers die woningen en kantoren bouwen. De CAR/AVB-verzekering. Met de AVB bent u verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid en tegen schade die u bij anderen veroorzaakt buiten het bouwterrein. En de CAR-verzekering dekt de schade aan het project zelf.

Voor wie

De CAR-verzekering of Montageverzekering is onmisbaar bij ieder bouwproject, verbouwproject of montageproject. Dat loopt uiteen van een gebouw, installatie of productielijn tot grote werken zoals de aanleg van wegen en viaducten of de bouw van een energiecentrale. Meestal sluit de (hoofd)aannemer of de opdrachtgever de CAR-verzekering of Montageverzekering af.